בובה של תיאטרון – פרק 2 "ארבעת הממים"

זהו מחכה שיגיע חג פורים…
שרית שולחת אותו לחפש את "ארבעת הממים" שיעזרו לו להתכונן לחג.
מהם ארבעת הממים?
ומהן המצוות שחייבים לקיים בחג פורים?
האם זהו ורינת יהיו מוכנים בזמן לפורים?