סרט באורך מלא לילדים – "שרשרת הדורות של ירושלים". שלומי וסתם עם שרית ברנס

"שלומי וסתם" פוגשים את "שרית ברנס" בסרט המספר את סיפורה של ירושלים מאז אברהם אבינו ועד היום.
שרית המוכשרת מביאה אל הסרט את כישרונה ואת אהבתה לירושלים.
בסרט תפגשו דמויות רבות ולכל אחת מהם רגש עז לעיר הקדושה.