מה בין ימי "בין המצרים" וארץ הגרבובים??

בימים אלו שלפני תשעה באב, אנו משתדלים להרבות באהבת חינם. כידוע בית המקדש השני חרב ע"פ המסורת בגלל שנאת חינם, ובגלל שעם ישראל לא נהג כבוד אחד בחברו כמו כן, גם ע"פ המסורת, בית המקדש השלישי ייבנה בזכות אהבת חינם. היום, אנו נוטים לדבר הרבה בשבחה של הייחודיות של כל אחד, ואיך בתוך הייחוד לקבל … להמשך קריאה