מרחב בריחה סודות מהעבר – שלושת השבועות

מרחב בריחה "סודות מהעבר"
חזרו איתנו אחורה בזמן לתקופת המרד הגדול.
בחפירות בעיר העתיקה בירושלים, נמאה מגילה שנכתבה ע"י בבתא, יהודיה מתקופת המרד הגדול,
אך המגילה כתובה בצופן של כתב עברי קדום…
בשביל לקבל את הצופן
עלינו ללכת בעקבות המפה , אל התחנות השונות
שם יחכו לנו משימות, והפתעות נוספות
עד שנפתור את כתב החידה!
ניתן לשלב עם מתחם יצירות ברוח התקופה – הטבעת מטבעות עתיקים, פסיפס ירושלמי בתקופת בית שני, כתישת סממני הקטורת.
מתאים לכיתות ג ומעלה.